Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2014

jagsonify
15:26
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
Reposted fromoverthelove overthelove viadziubkowa dziubkowa
jagsonify
15:05
9535 1f7d 390
Reposted frommaking-love making-love viamaking-love making-love

September 07 2014

jagsonify
17:47
- Co robi dorosła dziewczyna, kiedy napotyka przeciwności losu? - Ogląda bajki Disney'a.
Reposted frommarysia marysia viacitiesofnight citiesofnight
jagsonify
17:47
9424 b392 390
Reposted frommahidevran mahidevran viacitiesofnight citiesofnight
jagsonify
17:44
jagsonify
17:44
Szukam kogoś, kogoś na stałe, na długą drogę w dal. Szukam kogoś na życie całe, na wspólny śmiech i żal.
— ,,Komu weselne dzieci"-Osiecka
Reposted fromaynis aynis viacitiesofnight citiesofnight
jagsonify
17:34
6562 b4db 390
"Podchodzę do tego z dystansem, po prostu." ~ Ja.
jagsonify
17:33
“ Osiągasz to, w co wierzysz
Przyciągasz to, czego pragniesz ”
Reposted fromjustjustjust justjustjust viadynamite dynamite
jagsonify
17:33
Głównie jestem zmęczona tym, jacy są ludzie dla siebie. Zmęczona jestem tym cierpieniem, które czuję i słyszę codziennie. 
— Jak tu żyć ?
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viadynamite dynamite
jagsonify
13:17
za dużo się zastanawiasz, a potem nic nie robisz
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viadynamite dynamite
jagsonify
11:42
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
     
— Przemysław Skokowski
jagsonify
11:42
Teraz niech przeszłość umiera, nie chcę jej pamiętać
— Pezet
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
jagsonify
11:41
5813 8ea2 390
Reposted fromnigatin nigatin viacitiesofnight citiesofnight
jagsonify
11:40

Chwytaj chwilę, bo tak naprawdę to istnieje tylko ona.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viacitiesofnight citiesofnight
jagsonify
11:40
9401 921a 390
jagsonify
11:40
nie miałem planów.
nie miałem pojęcia
co robię
dokąd
zmierzam,
świat był dziwnym i
dokuczliwym
miejscem.
— Charles Bukowski
11:39
0775 1b48 390
jagsonify
11:39
3592 bfac 390
Reposted frommisza misza viadrunkwhipster drunkwhipster

September 06 2014

jagsonify
14:25
1333 eb73 390
Reposted frommisza misza vianikotyna nikotyna

September 03 2014

jagsonify
21:08
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaksamitt aksamitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl